Nokia 105 Single Sim

Kshs.2,400.00

Nokia 130 - 4MB - dual SIM

Kshs.3,100.00

Nokia 150 - Dual SIM

Kshs.3,800.00

Nokia 6, 5.5”, 32GB + 3GB, (Dual SIM)

Kshs.16,000.00

Nokia 7.1 - 5.8" - 32GB+3GB RAM

Kshs.17,135.00

Nokia 3

Kshs.10,695.00

Nokia 800

Kshs.10,810.00

Nokia 4.2

Kshs.15,755.00

Nokia 7.2

Kshs.33,925.00